Sarn Jao Kao Rang

Sam Sae Ju Hud (Kao Rang) ศาลเจ้าซำเซ้จูฮุด (เขารัง)

Sam Sae Ju Hud (Kao Rang) ศาลเจ้าซำเซ้จูฮุด (เขารัง) Phuket, Thailand

Sam Sae Ju Hud (Kao Rang) ศาลเจ้าซำเซ้จูฮุด (เขารัง) Phuket, Thailand

Sam Sae Ju Hud (Kao Rang) ศาลเจ้าซำเซ้จูฮุด (เขารัง) Phuket, ThailandSam Sae Ju Hud (Kao Rang) ศาลเจ้าซำเซ้จูฮุด (เขารัง) Phuket, Thailand

Sam Sae Ju Hud (Kao Rang) ศาลเจ้าซำเซ้จูฮุด (เขารัง) Phuket, Thailand

Sam Sae Ju Hud (Kao Rang) ศาลเจ้าซำเซ้จูฮุด (เขารัง) Phuket, Thailand

Sam Sae Ju Hud (Kao Rang) ศาลเจ้าซำเซ้จูฮุด (เขารัง) Phuket, Thailand

Sam Sae Ju Hud (Kao Rang) ศาลเจ้าซำเซ้จูฮุด (เขารัง) Phuket, Thailand

Sam Sae Ju Hud (Kao Rang) ศาลเจ้าซำเซ้จูฮุด (เขารัง) Phuket, Thailand

Sam Sae Ju Hud (Kao Rang) ศาลเจ้าซำเซ้จูฮุด (เขารัง) Phuket, Thailand

Sam Sae Ju Hud (Kao Rang) ศาลเจ้าซำเซ้จูฮุด (เขารัง) Phuket, Thailand

Sam Sae Ju Hud (Kao Rang) ศาลเจ้าซำเซ้จูฮุด (เขารัง) Phuket, Thailand

Sam Sae Ju Hud (Kao Rang) ศาลเจ้าซำเซ้จูฮุด (เขารัง) Phuket, ThailandSam Sae Ju Hud (Kao Rang) ศาลเจ้าซำเซ้จูฮุด (เขารัง) Phuket, Thailand

Sam Sae Ju Hud (Kao Rang) ศาลเจ้าซำเซ้จูฮุด (เขารัง) Phuket, Thailand

 Sam Sae Ju Hud (Kao Rang) ศาลเจ้าซำเซ้จูฮุด (เขารัง) Phuket, Thailand

Sam Sae Ju Hud (Kao Rang) ศาลเจ้าซำเซ้จูฮุด (เขารัง) Phuket, Thailand

Sam Sae Ju Hud (Kao Rang) ศาลเจ้าซำเซ้จูฮุด (เขารัง) Phuket, Thailand

Sam Sae Ju Hud (Kao Rang) ศาลเจ้าซำเซ้จูฮุด (เขารัง) Phuket, Thailand

Sam Sae Ju Hud (Kao Rang) ศาลเจ้าซำเซ้จูฮุด (เขารัง) Phuket, Thailand


ในปี พ.ศ.2544 ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมแรงร่วมทำบุญจัดสร้างศาลเจ้า โดยมี นายสุวัชชัย เอกชัยศิริ ประธานกรรมการ บริษัท เอกชัยศิริ จำกัด เป็นผู้ริเริ่ม โดยมอบที่ดินภายในโครงการของ บริษัท บริเวณสี่แยกเขารัง ด้วยงบประมาณ 8 ล้านบาทเศษ แล้วเสร็จ และทำพิธีเปิดศาลเจ้าเมื่อวันที่ 19 พ.ค.2545

ประติมากรรมการก่อสร้างอ๊ามแห่งนี้ เป็นประติมากรรมแบบจีน และบริเวณ ห้องโถงกลาง มีพระพุทธรูปหลายองค์ประดิษฐานที่นี่

พิธีกรรม / ประเพณี

กิจกรรมหลักของอ๊าม คือการสวดมนต์ไทย-จีน และการนั่งสมาธิ ตั้งแต่เวลา 20.00 – 21.00 น. สำหรับในวันพฤหัสบดี จะมีการสอนธรรม โดยผ่านร่างทรง ของพ่อตาโต๊ะแซะ พร้อมกับเปิดโอกาสให้ญาติธรรมที่มีปัญหาทุกข์ร้อนซักถามได้ นอกจากนี้ยังมีการเข้าร่วมกิจกรรมกับ ชมรมอ๊าม และศาลเจ้า ในช่วง เทศกาลต่างๆ เช่น ประเพณีกินผัก เป็นต้น

ความเชื่อ

ศาลเจ้าซำเซ้จูฮุด เป็นศาลเจ้าพระโพธิสัตว์ จึงมีหลักการที่เน้นการ ปฏิบัติธรรม ด้วยการสวดมนต์ภาวนา ฝึกจิต นั่งสมาธิกรรมฐาน เพื่อความสุขสวัสดี แก่ผู้ร่วมทำบุญทุกท่าน


Thank you: http://www.phuketvegetarian.com/phuket-shrine/phuket-shrine10.htm