Sarn Jao Tai Su - Tung Ka Shrine, Phuket

ศาลเจ้าไท้ซูทุ้งคา

Located at the Satree School Intersection just behind 'Ko Jin's Second Hand Car Showroom.

Chinese shrines in phuket

Chinese Temples in PhuketChinese Temples in Phuket
The Doorway Gods เทพเจ้วประตู
http://www.somboon.info/wizContent.asp?wizConID=32&txtmMenu_ID=7

Chinese Shrines in Phuket
The Tung Ka Shrine was first built in1867 by Chinese immigrants working for Phra Pitak Chinpracha in the tin mines. They had fallen sick and prayed to the Chinese God Lim Hoo Tai Su to cure them. Miraculously they recovered and out of respect they built a small thatched shrine and brought a carving of the God from China to worship at the shrine. News travelled and people came from other villages to pray for good health and fortune. In 1892 Phra Pitak joined with the workers to buy the land and erect a brick shrine and named it Sarn Jao Tai Su.

Chnese shrines in Phuket

Chinese Shrines in  Phuket
Chinese ArtChinese Art

Chinese Temples in Phuket

เดิมเป็นที่ดินของกำนันเซียวเบ๊ะ มีกรรมกรจีนกลุ่มหนึ่งปลูกกระท่อมอาศัยอยู่เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๔๑๐
เพื่อรับจ้างทำเหมืองแร่ให้แก่หลวงพิทักษ์ชินประชา ( ตันหม่าเสียง)

ต่อมาคนจีนเหล่านั้นเกิดป่วยลง จึงบนบานเทพเจ้าที่พวกตนเคารพมาแต่เมืองจีนคือ หลิมฮู้ไท่ซู
ด้วยอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ปรากฏว่าต่างก็หายป่วยจึงช่วยกันสร้างกระท่อมหลังคาจากหลังเล็กๆ
แล้วเอาไม้มาแกะสลักรูปองค์ท่านแบบอย่างเมืองจีนไว้กราบไหว้บูชา
ข่าวดังกล่าวได้แพร่หลายไปทั่ว คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือต้องการโชคลาภต่างก็มาบนบานและได้ในสิ่งที่ประสงค์

Guan Yu

Chinese GodsChinese Gods

ในปี พ.ศ. ๒๔๓๕ หลวงพิทักษ์ชินประชากับกรรมกรชาวจีนจึงร่วมใจกันซื้อที่ดินจากกำนันเซียวเบ๊ะ
แล้วสร้างเป็นศาลเจ้าก่ออิฐถือปูนแบบจีนเรียกว่า “ศาลเจ้าไท้ซู”

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๕๗ ได้ออกโฉนดเป็นชื่อหลวงพิทักษ์ชินประชาร่วมกับศาลเจ้าไท้ซู มีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๒ งาน ๘๐ วา หลวงพิทักษ์ชินประชา ( ต่อมาเป็นพระพิทักษ์ชินประชา )ได้เป็นผู้จัดการศาลเจ้าจนถึงแก่กรรม ที่ดินศาลเจ้าได้มีผู้ออกหนังสือสำคัญเพื่อครอบครองในปี พ.ศ. ๒๔๙๘

Chinese Gods

ด้วยกาลเวลาทำให้ตัวศาลเจ้าชำรุดทรุดโทรมมากในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ นาย บารื้อ ชาวภูเก็ตเชื้อสายอินเดียได้รับโชคจากองค์ท่านถูกหวย จึงได้ซ่อมแซมบางส่วนแต่ศาลเจ้าก็ถูกทอดทิ้งปิดตาย รูปแกะสลักองค์พระสูญหายในปลายปีพ.ศ. ๒๕๑๘ นายอิทธิศักดิ์ หงส์บุตรจึงทำเรื่องร้องเรียนถึงนายชิต นุ้ยภักดี นายอำเภอเมืองภูเก็ตเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ ให้ออกโฉนดใหม่ตามต้นฉบับเดิมที่หายไป ทางอำเภอได้แต่งตั้งนายอิทธิศักดิ์ หงษ์บุตรเป็นผู้จัดการและนายวิรัช หงษ์หยก เป็นผู้สอดส่องตรวจตรา

Chinese Temples in Phuket

ปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๐ มีนายศิริพงษ์ เลื่อนฉวี เป็นผู้จัดการ ณ พ.ศ. นี้ศาลเจ้าจึงมีอายุ ๑๔๐ ปีมาแล้ว
โดยมีนายจรินทร์ ( จิ่น ) นิตย์กิจสมบูรณ์ เจ้าของ จ. เจริญยนต์ที่เช่าที่ศาลเจ้าอยู่มีจิตศรัทธาบูรณปฏิสังขรณ์ตัวอาคารแบบจีนและจัดหาสิงโตคู่ขนาดใหญ่ตั้งไว้ที่หน้าศาลเจ้าด้วยงบประมาณจำนวนมาก
จนสวยงามดังที่เห็น คอบคุณ http://www.phuketvegetarian.com/borad/data/6/0017-1.html