Suan Chalerm Pragiat 72 Pansa - (สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา)

The Dragon Monument
พญามังกร ฮ่ายเหล็งอ๋อง 

The Dragon Monument พญามังกร ฮ่ายเหล็งอ๋อง  Phuket

Queen Sirikit Park. Phuket, Thailand. (originally the Electricity Office)
Suan Chalermpragiat 72 Pansa (สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จ.ภูเก็ต)


Hai Leng Ong or Sea Dragon was erected as a symbol of good luck  to look after the people of Phuket


The Dragon Monument พญามังกร ฮ่ายเหล็งอ๋อง  PhuketThe Dragon Monument พญามังกร ฮ่ายเหล็งอ๋อง  Phuket

It is said that Phuket, if looked at from the above, is like a dragon rising from the Indian Ocean, a sea Dragon or Hai Leng. 


Thanks to Phuket Municipality

Phuket Island is compared to the dragon as follows: 
The tail is at the north, the back in Patong, eyes in Karon and nose in Rawai at Laem Promthep. The heart of the dragon lies in Phuket Town.

Thanks to: news.phuketindex.com/travel/phuket-89-173460.html

มังกรฮ่ายเหล็งอ๋อง ความเดิมนั้น ท่านพระยารัษฎานุประดิษฐ ได้กล่าวว่า เกาะภูเก็ต เมื่อยามมองจากด้านมุมสูงนั้น เกาะภูเก็ตจะมีลักษณะคล้ายกับมังกร โผล่ขึ้นมาจากมหาสมุทรอินเดีย ด้านภูมิศาสตร์ ทำเล ลักษณะที่ตั้งเป็น " ฮ่ายเหล็ง " หรือ มังกรทะเลแห่งมหาสมุทรอินเดีย ที่มีควมเชื่อตามตำนาน เจ้าสมุทรทั้ง 4 ที่คอยดูแลรักษา มหาสมุทรอินเดีย ตามคำพระบัญชาของสวรรค์ โดยได้เปรียบเทียบเกาะภูเก็ตกับลักษณะมังกรทะเล ไว้ดังนี้
ลักษณะมังกร บริเวณพื้นที่ภูเก็ต
หัวมังกร หันทางทิศใต้ บริเวณแหลมพรหมเทพ
จมูกและดั้งจมูก บริเวณเขาแดง หาดในหาน
นัยน์ตา บริเวณหาดกะรน
ริมฝีปากบน บริเวณห้าแยกบางคนที แหลมกาน้อย ใหญ่
เพดานเงือก บริเวณอ่าวฉลอง
ปากที่อ้า บริเวณอ่าวทุ่งคา
ปลายจมูก บริเวณหาดราไวย์ จนกระทั้งแหลมพรหมเทพ
หน้าท้อง ขาหน้า ขาหลังมังกร อยู่ทางทิศตะวันออก
หน้าท้อง ขาหลัง บริเวณอ่าวกุ้ง เขาสามแหลม อ่าวปอ ป่าคลอก
หัวใจ ตัวเมือง
ขาหน้า บ้านแหลมงา แหลมไม้ไผ่ แหลมผัดผ้า อ่าวมะขาม แหลมพันวา
สันหลังมังกร อยู่ทางทิศตะวันตก หาดป่าตอง
คลีบหลัง อ่าวมกลา แหลมสน หาดสุรินทร์ บางเทา
คลีบโคนหาง หาดในยาง หาดไม้ขาว สวนมะพร้อม สารสิน
ปลายหาง ถึงโคนหาง บริเวณท่าฉัตรชัย อ่าวโต๊ะขุน อ่าวมะพร้าว

http://news.phuketindex.com/travel/phuket-89-173460.html


ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี ถนนถลาง จังหวัดภูเก็ต จะพบประติมากรรมมังกรสีทองขนาดใหญ่ตั้งเด่นเป็นสง่าห์ สะดุดตาผู้ผ่านไปมา คนที่ภูเก็ตมักเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า ลานมังกรทอง แต่ทราบหรือไม่ว่าแท้จริงแล้วมังกรที่ประดิษฐานอยู่มีชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไร และมีความสำคัญเช่นไร ร่วมหาคำตอบกันได้เลยครับ
ฮ่ายเหล็งอ๋อง พญามังกรทะเล
ชื่ออย่างเป็นทางการของมังกรทองก็คือ ‘มังกรฮ่ายเหล็งอ๋อง’ ได้จัดสร้างขึ้นเมื่อ 24 เมษายน 2548 โดยสถานที่ตั้งอยู่กลางเมืองภูเก็ต ซึ่งเป็นสถานที่เดิมของ การไฟฟ้าภูเก็ต ได้มีการปรับปรุงจัดสร้างให้เป็นสวนสาธารณะสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชนี ถนนถลาง โดยได้จัดพื้นที่มุมหนึ่งของสวนเฉลิมพระเกียรติที่ติดกับถนนถลางเป็นที่ตั้งของสระน้ำพุและปฎิมากรรม “พญามังกรทะเล” หรือ “ฮ่ายเหล็งอ๋อง” ซึ่งเป็นสัตว์มงคลที่ยิ่งใหญ่ตามตำราโหงวเฮ้งของจีน


ดยสืบเนื่องเมื่อครั้น พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี เป็นข้าหลวงปกครอง มณฑลภูเก็ต ได้มีซินแสกล่าวว่า ภูมิศาสตร์และทำเลของเกาะภูเก็ต มีลักษณะที่ตั้งเป็น “ฮ่ายเหล็ง หรือมังกรทะเลแห่งมหาสมุทรอินเดีย ” ที่มีความเชื่อมาจากตำนานเจ้าสมุทรทั้งสี่ที่ช่วยดูแลปกปักรักษา มหาสมุทรตามบัญชาสวรรค์ ตามตำนานเล่าอีกว่า ฮ้ายเหล็งอ๋องจ้าวมังกรแห่งทะเลทิศตะวันออก เป็นองค์หนึ่งในพญามังกรสมุทรสี่องค์ซึ่งเป็นพี่น้องกัน หยกอ๋องซ่งเต่ มหาราชแห่งเทพเจ้าทรงโปรดให้พญามังกรทั้งสี่เป็นผู้ดูแลท้องทะเล เป็นผู้กำกับเมฆและฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล ตลอดจนบันดาลไม่ให้เกิดน้ำืท่วมขึ้น
ฮ่ายเหล็งอ๋อง มาจากคำว่าฮ่าย แปลว่า ทะเล เหล็ง แปลว่า มังกร อ๋อง ก็คือขุนนาง สัตว์มงคลที่ยิ่งใหญ่ เป็นสัญลักษณ์เพื่อความเป็นศิริมงคล เพื่อช่วยปกปักรักษาให้ชาวภูเก็ต และผู้มาเยือนมีความสุขความเจริญมั่งคั่งใน อาชีพและธุรกิจ ฮ่ายเหล็งอ๋องนั้นหล่อด้วยโลหะสีเหลืองตลอดทั้งตัว มีความสูงเท่าตัวจริง 5 เมตร ทำด้วยทองคำ โดยหัวใจของมังกรอยู่ใจกลางเมือง


Suan Chalerm Pragiat 72 Pansa -  (สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) Phuket