Guan Yu Shrine (์Nabon) ศาลเจ้ากวนอู บ้านนาบอน


Building work is progressing and you can see more recent photographs in my 
July 2012 Update post.

                              Chinese Temples in Phuket | Shrines

                                                
                                                                   View Guan Yu Shrine, Nabon, Phuket in a larger map

As the story goes, around 1890 in the area that the shrine stands today was a inlet from the nearby sea. 
One day a Chinese man came ashore in a Junk bringing with him an image of the Emperor Guan Yu. 
The man built a small house and was seen to pay respects to the image of Emperor Guan Yu. 
After some time the Chinese man disappeared and the local villagers saw that he had left behind the 
image of Emperor Guan Yu. The villagers continued to worship the image and eventually gathered 
together enough money to build a better shrine.

Guan Yu or Kuan Yuis also known as Kuan Ti and is often referred to as the God of War due to his military successes however he is revered for his loyality and justice and is worshipped as a guardian deity.


                              Chinese Temples in Phuket | Shrines

Later, in the  year of 1952  Emperor Guan Yu came into the dreams of one of the villagers, and from 
that day on he became very successful and eventually restored the shrine once again. 


                              Chinese Temples in Phuket | Shrines

In 2006 the temple curators decided to hold the first Vegetarian Festival to be held at the shrine, and 
continued to do so until present time.Three years later in 2009 the temple was seen to be too small for 
holding the Vegetarian Festival rituals and so it was decided that a new Shrine should be built in the 
original site. 


                             Chinese Temples in Phuket | Shrines

The old shrine was moved to a temporary building alongside the new construction work until the new 
Shrine is completed in 2012.

                                 

                                 
                                                  The mural as it looked when finished.

An artisan works on murals and ornaments to decorate the temple. Self taught he explains that his 
ability comes from the heart and the love of his work.  He has just 2 or 3 helpers and a lot of work to 
complete, including the dragon decoration on the roof, murals inside the shrine and dragon columns 
at the entrance.  
                                         Chinese Temples in Phuket | Shrines

If your visiting the temple please be sure to make a small donation to help them with the renovation costs.


จากคำบอกกล่าวของ ผู้อาวุโส ในชุมชน บ้านนาบอน ว่าเมื่อหนึ่งร้อยกว่าปีที่แล้ว (ประมาณ 120 ปี) บริเวณแห่งนี้เป็นคลอง และ อยู่ใกล้ทะเล ได้มีชาวจีนผู้หนึ่งนั่งเรือสำเภามาในที่บริเวณแห่งนี้ พร้อมทั้งนำรูปเหมือนเทพเจ้ากวนอู 關羽 ติดตัวมาด้วย ได้สร้างบ้านหลังเล็กๆ ไว้เป็นที่พัก และกราบไหว้บูชาองค์เทพเจ้ากวนอู ต่อมาชาวจีนผู้นั้นได้หายไป เหลือแต่รูปเหมือนเทพเจ้ากวนอูเอาไว้ จากนั้นชาวบ้านได้มาพบเห็น จึงได้มากราบไหว้ขอพรในเรื่องต่างๆ จนเกิดความศรัทธา 
ได้รวบรวมเงินมาสร้างเป็นศาลเจ้า ให้ถาวรยิ่งขึ้นกว่าเดิม

                                              

ต่อมาในปี พ.ศ. 2495 องค์ เทพกวนอูได้มาเข้าฝัน นายสู่ ออวัฒนา ส่งผลให้นายสู่ ออวัฒนา ทำการค้าประสบความสำเร็จเรื่อยมา นายสู่ ออวัฒนา จึงได้บูรณะศาลเจ้ากวนอูใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง

                                             

ในปี พ.ศ. 2549 คณะกรรมการได้จัดพิธีถือศีลกินผักขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 22-30 ตุลาคม พ.ศ.2549
และสืบทอดประเพณีถือศีลกินผักเรื่อยมาจนปัจจุบัน

                            Chinese Temples in Phuket | Shrines

ในปี พ.ศ. 2552 คณะ กรรมการศาลเจ้ากวนอู นาบอน ชุดปัจจุบัน 
มีความคิดเห็นตรงกันว่า ศาลเจ้าเดิมมีความทรุดโทรมเป็นอย่างมาก อีกทั้งมีความคับแคบในการประกอบพิธีกรรม
ถือศีลกินผัก คณะกรรมการศาลเจ้าจึงมีมติจะจัดสร้างศาลเจ้าอาคารใหม่ขึ้นบนพื้นที่เดิม โดยงบประมาณการก่อสร้าง
ทั้งสิ้น 25 ล้านบาท กำหนดการเริ่มก่อสร้าง20 มกราคม พ.ศ.2553 จนกว่าจะแล้วเสร็จ

ขอเชิญร่วมบริจาค วัสดุก่อสร้าง

คอบคุณ
http://www.guanau-nabon-phuket.com/index.html
http://news.phuketindex.com/government/phuket-540-179776.html - พิธีขึ้นเสาเอก

Thanks to:  http://www.guanau-nabon-phuket.com/index.html
See more about the shrine on Facebook and Facebook page.
See more about Emperor Guan Yu at Wikipedia and Chinatownology
ประวัติ เทพเจ้ากวนอู

Guan Yu shrine participates in the annual Phuket Vegetarian Festival holding several processions and rituals.

Chinese Temples in Phuket | Shrines