Suriyadet Circle (Fountain Roundabout)

Wong Wian Nam Pu วงเวียนน้ำพุ ภูเก็ต

In the past this circle was home to a radio tower used to broadcast important news to the local people but was changed to a fountain in1962.

old photo Suriyadet Circle (Fountain Roundabout)
Thanks to Phuket in Memorial

Suriyadet Circle (Fountain Roundabout) Wong Wian Nam Pu, Phuket, Thailand

Suriyadet Circle (Fountain Roundabout) Wong Wian Nam Pu, Phuket, Thailand

เรื่องเล่าจากพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว:ทุกท่านรู้จักกระบอกฉีดนำ้ที่อยู่ในภาพนี้หรือไม่? วันนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวของ"จุ๊ยปีด"(กระบอกฉีดนำ้) จุ๊ยปีดเป็นคำเรียกทับศัพท์ภาษาจีนหมายถึงกระบอกฉีดนำ้ เนื่องจากการทำเหมืองแร่ในภูเก็ต พังงา ระนอง ส่วนใหญ่ผู้ทำเหมืองจะเป็นคนจีน...กระบอกฉีดนำ้นี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำเหมืองฉีด เหมืองที่เปิดศักราชการทำแร่ได้ในปริมาณสูงขึ้นในราวปี๒๔๗๐ ต่อจากยุคการทำเหมืองแร่ด้วยเรือขุด(เริ่มขึ้นในปี๒๔๕๐ โดยฝรั่งออสเตรเลีย)สามารถทำลายหน้าดินได้อย่างรวดเร็วและเป็นเครื่องมือหลักในการบุกเบิกหน้าเหมืองซึ่งเป็นงานภาคสนามของการทำเหมืองฉีด...จุ๊ยปีดทำด้วยเหล็กที่หล่อจากแม่พิมพ์ มีส่วนประกอบหลายส่วนด้วยกัน เช่นปากครอบกระบอกฉีดซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด๑.๒นิ้วและ๑.๕นิ้วเพื่อใช้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับลักษณะใช้งาน ตัวกระบอกฉีดที่ประกอบกับปากครอบกระบอกฉีด ชิ้นประกอบเป็นรูปโค้งประกบหมวกยาง ตัวฐานที่มี"หัวลิง"(เหล็กกลมกลวงคล้ายมะพร้าวปอกเปลือกเฉือนส่วนบน)สำหรับครอบหมวกยาง ขันน้อตยึดเรียบร้อยแล้วก็สามารถเคลื่อนหมุนได้รอบทิศทาง นำ้จากท่อฉีดจะไหลจากส่วนหัวลิงเข้าสู่ปลายกระบอกฉีด โดยมีคานไม้สำหรับถ่วงนำ้หนักและเป็นคันบังคับสำหรับใช้งาน จุ๊ยปีดเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดในการทำเหมืองในยุคกลางๆที่ยังไม่มีการพัฒนาเครื่องมือกลหนักๆ...การทำเหมืองในสมัยก่อนไม่ได้คำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมมากนัก ดังนั้นจึงทำให้หน้าดินถูกทำลายลงเป็นโคลนซึ่งส่วนใหญ่ไหลลงสู่ทะเล ทำให้สูญเสียหน้าดินทางการเกษตรที่มีอินทรียวัตถุไปค่อนข้างมาก หากมีเครื่องมือกลในการขุดลอกหน้าดินชั้นบนมาเก็บไว้ การทำเหมืองแร่ดีบุกในอดีตจะทำลายสิ่งแวดล้อมไม่มากนัก...อย่างไรก็ดีการออกแบบจุ๊ยปีดสำหรับใช้ทำเหมืองแร่ดีบุกในอดีตถือเป็นภูมิปัญญาของคนสมัยนั้น ที่สามารถจะขุดเอาแร่ดีบุกโดยวิธีการทำเหมืองฉีดมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมแก่ยุคสมัยได้ และจุ๊ยปีดหรือกระบอกฉีดนำ้ทำเหมืองแร่ดีบุกสมัยก่อนยังอยู่ในความทรงจำของตำนานการทำเหมืองแร่ของเมืองภูเก็ตแห่งนี้...ตลอดไปครับ...

Thanks to: https://www.facebook.com/PhuketThaihuaMuseum